TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 102

TRANG THƠ NHẠC
VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 102

Hoàng Trường Sa phụ trách

Mùi Của Bác Và Mùi Của Rác - Thơ BP461


CÂU ĐỐI
1) Vế xuất về nói lái:

Xuất: Phạt anh một chút - Chụt anh một phát (Khuyết danh)

2) Vế xuất “Tròn hai tuổi” tặng 3 ông MOD của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Bách Nhị Niên sặc gạch, Tam Tứ kiếm vung nhất điểm, Gấm Vóc trường tồn.
    Tròn hai tuổi dậy thì, Ba Bốn Người làm chuyện lớn, Dân Nam hạnh phúc. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: Hai mươi năm Binh lửa, Hăm lăm vạn hóa thiên thần, Vệ quốc an dân,
    Năm thập niên Gió hàn, Ngàn lẻ một đêm mộng gở, Cội già trốc gốc! (*) (.2N)
        
(*) “Cội già trốc gốc”: Chữ của anh Lê Nam.

3) Vế xuất về nói lái của Hai Nu:

Xuất: Tuyết Sơn Phi Hồ - Tuyết Sô Phi Hờn! (Hai Nu)

Đối: Thiên Phú Địa Tải – Thiên Tái Địa Phủ! (.2N)

4) Vế xuất “Đào Vong” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Tôn Sĩ Nghị bại tẩu sút quần.
    Sầm Nghi Đống binh suy tự tận. (Thơ Sĩ M-16)

- Đối 1: Phùng Quang Thanh “bạn vàng” cầm quân.
    Nguyễn Chí Vịnh “ba không” giữ nước. (*) (HTS)
- Đối 2: Hồ Bả Chó bú mồm đạo dụ
    Giáp Tượng Đái im miệng ăn tiền. (Việt Nhân)

(*) Đại tướng Phùng Quang Thanh cầm quân bằng hai chữ “Bạn vàng”. Mỗi lần đề cập tới TQ, kẻ cướp đất, đảo, biển của VN, ngài Phành Quang Thung luôn luôn nhắc đi nhắc lại bằng chữ “BẠN”: “Bạn” nói thế này, “Bạn” làm thế kia. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thì giữ nước bằng chính sách “BA KHÔNG” : Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác.

5) Vế xuất của Thằng PHẢN ĐỘNG:

Xuất: Nói là Tranh Thư Giản Cuối Tuần nhưng xem bị HÓI ĐẦU ráng chịu!? (Thằng PHẢN ĐỘNG)

Đối: Cấm đổ thừa Bác và Ngọc Trinh nói xấu lãnh đạo, ÂM MU lật đổ chính quyền!? (Thằng PHẢN ĐỘNG)

6) Vế xuất “Lưỡng Ngọc” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Võ Ngọc Ánh, Trần Kiều Ngọc lưỡng ngọc ngọc hành. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: Thượng Đầu Bác, Hạ Rát Đầu song đầu đầu buồi! (HTS)

Đạo Cụ (Hồ Đạo) - Thơ BP 461

7) Vế xuất về chữ “Quan” của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Thời phong kiến quan võ cầm quân – Thời cộng sản quan ngại đối đầu (*) (HTS)

- Đối 1: Lũ lụt ngập nhân tài đảng cộng - Lũ đảng đĩ nhân tai mao hồ (Việt Nhân)
- Đối 2: Cướp Chánh Quyền Việt minh bá cáo - Cướp Sài Gòn Việt cọng bác cáo! (Hai Nu)
- Đối 3: Thế Vịt tàu tập cận Bình Xi – Kiểu Vịt ta tập liếm Chính Bò. (Nina)
- Đối 4: Lúc công đồn cán nam nghinh bác - Lúc nắng cực cán nữ ngửa "mu" (**) (Việt Nhân)

(*) Quan võ thời phong kiến chống Tàu xâm lưọc để giữ nước. Quan chức thời Cộng sản sợ đối đầu với Tàu sẽ mất đảng.
(**) "Mu" = Mũ nón, theo thể thơ bút tre!

8) Vế xuất nói lái song ngữ Hán-Việt về Đỗ Mười của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ (*):

Xuất: Đại thiện điền thăng - Thiến lợn thằng điên. (Trần Đại Sỹ)

- Đối 1: Giảo ngư chí minh - Giả Hồ chính mi! (**) (HTS)
- Đối 2: Hỗn tâm báu tù - Trọng lon bú tàu (***) (Việt Nhân)
- Đối 3: Đại điểm quần thần - Chó Tâm bồi Tây. (****) (Khuyết danh)
- Đối 4: Cẩu bả thuyền xưa - Bả chó cu ghẻ (*****) (Việt Nhân)

(*) Lấy từ ý của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ: “Đại” = “Lớn”. “Đại thiện” = “Lớn thiện”, nói lái là “Thiến lợn”. “điền thăng” nói lái là “thằng điên”.
(**) “ngư” = “cá”. “Giảo ngư” = “Giảo cá”, nói lái là “Giả cáo” = “Giả hồ”. "chí minh" nói lái là "chính mi". “Giảo ngư” nghĩa là “cá đẹp”.
(***) Hỗn = trộn, tâm = lòng : Hỗn tâm = Trộn lòng=> Trọng lờ.
(****) “Đại” = “to”, “điểm” = “chấm”. “Đại điểm” = “Chấm to”, nói lái là “Chó Tâm”.
“quần” = “bầy”, “thần” = “tôi”. “quần thần” = “bầy tôi”, nói lái là “bồi Tây”.
(*****) Cẩu bả = bả chó = bác hồ - theo thầy Google trăn-lết
Thuyền xưa = ghe cũ => cu ghẻ

9) Vế xuất tặng Hoàng Trường Sa của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: "Thất thập cổ lai hi", Bách Niên Thượng Thọ, Nhạc Đối Thơ thọ thọ.
    Ba lăm sơn dương cụ, Trăm Tuổi Còn Xuân, Đào Mai Cúc xinh xinh. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: “Thật-Thấp Cổ Li-Hai”, Trăm ‘Tủi’ trung hành, Lời Theo Gió lang thang,
    “Nguyên-Mông Đủ Đít-Đầu”, Ngàn ‘M’(em) cũng gật, Bông Sống Đời héo rụi! (Thi lẻ Nina)

10) Vế xuất về nói lái của Thằng PHẢN ĐỘNG:

Xuất: Các Cụ Có Câu "Nam Nữ Thọ Thọ Bất Tương Thân"
    Các Cậu Có Cu "Đụng Đâu Cọ Đó Dễ Mang Bầu" (Thằng PHẢN ĐỘNG)

- Đối 1: Tình Ta Tàn Tệ “Bậu bảo thương Qua viền chót lưỡi!”
    Tình Tê Tàn Tạ “Qua hà Qua hạ viếng long nhân!” (Hai Nu)
- Đối 2: Những Ai Đi Đó: “Gái vùng trong ra thăm lăng bác”
    Những O Đi Đái: “Coi chừng bác núp nhìn trộm nùm!” (Việt Nhân)
 
11) Vế xuất “Thi Cử” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Mẫu Giáo đi thi, thi ăn thi ngủ thi chơi, thi rớt.
    Tiến Sĩ trình Luận, kim tiêm ốc vít Lu Lon, Tiến Lùi. (*) (Thơ Sĩ M-16)

(*) Trước Tháng Tư 1975. Dân miền Nam gọi là Trình Luận Án. Sau ngày "phỏng dái", bọn vẹm biến thành "Bảo Vệ Luận Án". Luận Án Tiến Sĩ là một xấp giấy tờ chữ nghĩa, có ai hăm dọa hay uy hiếp đâu mà cần phải "bảo vệ". Cũng trước 1975 loại "trí thức" 'tiến sĩ' vô tích sự thì Dân Miền Nam gọi họ là Tiến Sỉ Chồn Lùi.

12) Vế xuất về "Thánh rắc hành" Bùi Tuấn Lâm của Lê Thủ Đức:

Xuất: Tây rắc muối quan to chóa mắt
    Ta rải hành chó dại sôi gan (Lê Thủ Đức)

- Đối 1: Phi kiện Tàu thành công thấy rõ
    Vẹm sợ Chệt thất bại đành rành! (*) (HTS)
- Đối 2: Hồ bóp dú toàn đảng vỗ tay
    Đảng nâng bi chệt Tàu làm tới. (Việt Nhân)

(*) Vụ TQ chiếm Biển Đông phi pháp, Phi Luật Tân kiện Tàu ra Tòa Quốc tế và thắng kiện vẻ vang. Trong khi đó, Việt cộng sợ Chệt, câm mõm trước bọn Tàu, không dám kiện vì kẹt cái Công hàm Phạm Văn Đồng. VC chỉ cho “phản đối” chiếu lệ để xoa dịu dân ta qua những loa rè của đám phát ngôn viên như Phan Thúy Thanh, v.v..., nghe phát rầu. Và VC thất bại đành rành, biển đảo coi bộ sẽ mất vĩnh viễn.

13) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Đã lỡ khoe hàng răng giấu Bác?
    Sao không can đảm lộ luôn Hồ! (HTS)

Đối: Lòng dạ lão hù chừ rã Bả!
    Dâm tiên đại ca hấp như Cầy (Chó)! (Nina)

14) Vế xuất về nói lái của .2N:

Xuất: Đồi Thông Hai Mộ - Đồi Thô Hai Mộng! (.2N)

- Đối 1: Xẻo Lá Thập Gia - Xẻo La Thập Giá! ( Hai Nu)
- Đối 2: Bách Tinh Núi Cấm - Bách Tâm Núi Kính. (Nina)

15) Vế xuất “Hỏi Ai?” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Thơ Sĩ túng vận, gió trăng mua không được, tình ái không mua được, tàn canh rượu cạn sao sống nổi người ơi! HuHu. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: Vịt-Si tràn hồ, Lu-Bồn chứa Nước-Xuân, Mở-Lon hứng Hương-Thu, cảnh cuối Tiên sư giáo sỉ cầm cuốc-hội. Khẹt khẹt. (Nina)

16) Vế xuất “Luận Án Ngọc Trinh” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Ngọc Trinh năm sáu năm bảy centi, vòng số 4 một ly ly rưỡi thì có làm sao, anh thở em rên, chân lý đó mới đúng là Luận Án.

    Thằng Tiến Sỉ ngu như con cỏ lát, đói bốn mốt bốn hai no căng năm sáu năm bảy, chín tháng mười ngày, Luận án vậy mới mong làm Tiến Sỉ. (Thơ Sĩ M-16)THƠ

Giữa Thu - Thơ Xuan Ngoc Nguyen

Trung Thu - Thơ Xuan Ngoc Nguyen

Yêu Em - Thơ Thy Lan Thảo

Cho Tôi - Thơ CNT

Về Thôi - Thơ Phạm Đức Quý

Hai Nhăm Năm ... - Thơ Phạm Đức Quý

Bác Có Giá Đâu Mà Sợ Mất  - Thơ BP461

Nói Với Đầy Tớ - Thơ Phạm Đức Quý

Kẻ Lên Đồng Tổng Trọng - Thơ BP461

Chú thích:
(1) Thiên hạ xầm xì trên Internet chuyện tham nhũng của TBT (Thằng Ba Trợn) Trọng, chẳng hạn như: (a) Nhận hối lộ 180 tỷ đồng VN (1 tỷ ~ 50.000 US) thời ông làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội (b) Nhận tượng vàng Bác Hồ 50 kg từ Formosa v.v. Nên hồi tháng 5, 2018, trước lời yêu cầu công khai tài sản để làm gương cho chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông đang rầm rộ triển khai thì ông vẫn giữ thói im miệng cố hữu đầy man trá của con người CS - sự im lặng giống như cái im lặng của ĐCSVN trước thông tin về Mật ước Thành Đô được ký kết vào hai ngày 3 và 4, tháng 9 1990 mà ở đó ĐCSVN đã thông đồng bán nước cho TC.

(2) Thảm họa môi trường Formosa xãy ra vào những ngày đầu tháng 4, 2016, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của hàng triệu ngư dân VN. Vậy mà vào hai ngày 21 và 22 tháng 4, 2016, ông Trọng đến thăm Formosa mà tuyệt nhiên không có một lời nào nói với ngư dân VN ở đó về thảm họa này. Đây không phải là sự bất nhân của người lãnh đạo CS thì gọi là gì? Bởi vậy có bài viết "Thảm họa Formosa Hà Tĩnh: Tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng": https://www.voatiengviet.co...

(3) Phát biểu trong lần tái đắc cử chức vụ TBT tháng 1, 2016, ông Trọng nói: "Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ gì hơn”. Vì đất nước quá dân chủ nên người dân "tự do" chết ở đồn côn an với nhiều kiểu chết được báo cáo không thể tưởng, chỉ có nơi thiên đường XHCN; người biểu tình thì được "tự do" đàn áp, đánh đập và bắt bớ dã man ...


Hải Ý ơi - Thơ M-16 & Hoàng Trường Sa


NHẠC

Tình Khúc  Đức Huy

Những Sáng Tác Hay Nhất Của Nhạc Sĩ Đức Huy 
Liên khúc XIN MỘT NGÀY MAI CÓ NHAU

Những Ca Khúc Của Nhạc Sĩ Đức Huy

Những Bài Hát Tuyển Chọn Của Nhạc Sĩ Văn Phụng

Những Ca Khúc Hay Nhất Của Nhạc Sĩ Văn Phụng

Suối Tóc
Sáng tác: Văn Phụng - ca sĩ: Châu Hà

Bác Hồ Và Cái Lồng Chim - Thơ Tú Nạc

Bác, Đảng - Thơ Phi Hồng

TIẾU LÂM

1) Thật tội nghiệp cho bọn trẻ

Một đồng chí Bônsêvích già nói chuyện với bạn chiến đấu cũ.
Người bạn hỏi:
- Liệu đời chúng mình có thấy được ngày có xã hội Cộng sản chủ nghĩa không?
- Không, ông ạ, chúng mình chả chắc sống được đến lúc xã hội Cộng sản chủ nghĩa, nhưng đã có bọn trẻ rồi… Thật tội nghiệp cho chúng nó quá!


2) Trung thực, thông minh và tính Đảng

Chúa Trời đã tạo ra ba đức tính – trung thực, thông minh và tính Đảng, – nhưng ngài không cho ai quá hai. Bởi vậy, nếu có người thông minh và trung thực thì anh ta lại ngoài Đảng. Nếu anh ta trung thực và là đảng viên thì lại không thông minh. Còn nếu anh ta là đảng viên và thông minh – thì lại không trung thực.


3) Chả lẽ loạt đầu chưa trúng?

Brêgiơnhép đến thăm hữu nghị Ba Lan. Nguyên thủ quốc gia được đón tiếp bằng 21 loạt đại bác. Sau loạt thứ hai, một bà lão hỏi anh cảnh sát đứng bên, lý do gì mà người ta bắn súng.
- Brêgiơnhép đã đến, – anh ta trả lời.
- Ôi, làm sao lại thế, chả nhẽ loạt đầu vẫn chưa trúng?


4) Chờ cáo phó trên trang nhất

Rabinovich sáng nào cũng đi ra quầy bán báo, cầm tờ “Sự Thật” lên, liếc nhìn trang nhất rồi lại đặt tờ báo về chỗ cũ, không mua. Mấy ngày sau, người bán báo mới hỏi là ông tìm gì.
- Cáo phó.
- Cáo phó thường người ta in ở trang cuối cơ, ông ơi.
- Cáo phó mà tôi chờ, sẽ được in trên trang nhất kia!


5) Sự khác biệt giữa tờ “Sự thật” và tờ “Nhân dân”

Có sự khác nhau nào giữa tờ “Sự thật” (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như tờ Nhân dân nhật báo của ĐCS Trung Quốc, hay tờ Nhân Dân bên nước Vệ) và tờ “Tin Tức” (cơ quan ngôn luận của Xô viết tối cao Liên Xô) hay không?
- Có. Tờ “Sự Thật” thì không có tin tức, còn tờ “Tin Tức” thì không có sự thật.Cũng Vẫn Niềm Đau - Thơ Thy Lan Thảo

Khóc Nước Non Việt - Thơ Bảo Quốc Kiếm


Hoàng Trường Sa phụ trách

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hãy để sự thật chiến thắng…!

Ơn nặng, oán sâu

Chuyện ông Đạo Dừa

Nhận Định Thời Cuộc - Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022

Tâm sự của một nữ bác sỹ miền Bắc: Tại sao tôi yêu miền Nam