TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 101

TRANG THƠ NHẠC
VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 101

Hoàng Trường Sa phụ trách

Đất Nước Hôm Nay - Thơ Hoàng Trường Sa - Tranh BaBui


CÂU ĐỐI

1) Vế xuất về nói lái của .2N:

Xuất: Đồi Thông Hai Mộ - Đồi Thô Hai Mộng! (.2N)

- Đối 1: Cậu Mơ Mãi Mệ - Cậu Mê Mãi Mợ! (Hai Nu)
- Đối 2: Lão Mong Mãi Mợ - Lão Mơ Mãi Mộng. (.2N)
- Đối 3: Bác Báo Các Chú – Bác Bú Các Cháu. (Nina)

2) Vế xuất “Hai Bà Trưng” của Lê Nam:

Xuất: Thù Nhà Hận Nước mài kiếm Hồng Quần, phất cờ vàng cỡi voi xông trận.
    Nhị Vị Nữ Vương diệt quân Tô Định, dựng cơ đồ đất nước nhà Nam. (Lê Nam)

Đối: Gia Định Trời Nam chở che Thế Tử, hai thập niên ra tử vào sinh,
    Long Du Đất Bắc san định Sơn Hà, ngôi cửu ngũ thái bình Thiên hạ! (*) (.2N)

(*) Vua Gia Long.

3) Vế xuất “Tròn Hai Tuổi” của Thơ Sĩ M-16 kính tặng ba ông MOD:

Xuất: Bách Nhị Niên sặc gạch, Tam Tứ kiếm vung nhất điểm, Gấm Vóc trường tồn.
    Tròn hai tuổi dậy thì, Ba Bốn Người làm chuyện lớn, Dân Nam hạnh phúc. (Thơ Sĩ M-16)

4) Vế xuất “Mừng Thượng Thọ” của Thơ Sĩ M-16 kính tặng bác Hoàng Trường Sa:

Xuất: "Thất thập cổ lai hi", Bách Niên Thượng Thọ, Nhạc Đối Thơ thọ thọ.
    Ba lăm sơn dương cụ, Trăm Tuổi Còn Xuân, Đào Mai Cúc xinh xinh. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: “Thập lục vĩnh bất di”, Thanh Sắc Vĩnh Tồn, Eo Mông Vú xinh xinh
    Ngây thơ trinh nữ sắc, Muôn Thuở Vẫn Xinh, Tuyết Nguyệt Hoa đẹp đẹp. (HTS)

5) Vế xuất về nói lái của Thằng PHẢN ĐỘNG:

Xuất: Các Cụ Có Câu "Nam Nữ Thọ Thọ Bất Tương Thân"
    Các Cậu Có Cu "Đụng Đâu Cọ Đó Dễ Mang Bầu" (Thằng PHẢN ĐỘNG)

Đối: Lú Lộn Lập Là “Phóng trụ lủng lon tòng thị cáo”!
    Lú Lạ Lập…Lòn “Lò tôn trơ trụi củ lá ôi”! (Nina)

6) Vế xuất “Mắt Môi Người Đẹp” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Lính Đồn gối súng đồn xa, lung linh ánh trăng ngà,     
    Nghe giọng hát Lính nhớ môi Người Đẹp. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: Leo Đồn mỏi chân thấy tía, loe lóe tiếng sấm rền,
    Thấy ánh đèn pin đong đầy Vọng Gác.
(Thi lẻ Nina)

7) Vế xuất về chữ “Quan” của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Thời phong kiến quan võ cầm quân - Thời cộng sản quan ngại đối đầu (*) (HTS)

(*) Quan võ thời phong kiến chống Tàu xâm lưọc để giữ nước. Quan chức thời Cộng sản sợ đối đầu với Tàu sẽ mất đảng.

8) Vế xuất “Kinh doanh MU” của Việt Nhân:

Xuất: Kinh doanh MU lỗ không lỗ! (*) (Việt Nhân)

- Đối 1: Buôn bán CU lời chỉ lời! (**) (HTS)
- Đối 2: Học tập chí minh bất minh! (Việt Nhân)
- Đối 3: Buôn bán NƯỚC giàu thật giàu! (***) (HTS)

(*) MU = Miss Universe.
(**) Buôn bán chim CU cảnh.
(***) Đảng CSVN bán NƯỚC cho Tàu, cả bọn lãnh tụ giàu nứt đố đổ vách.

9) Vế xuất “Lưỡng Ngọc” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Võ Ngọc Ánh, Trần Kiều Ngọc lưỡng ngọc ngọc hành. (Thơ Sĩ M-16)

- Đối 1: Phạm Minh Chính, Hồ Chí Minh, nhị minh minh ngoan (*) (HTS)
- Đối 2: Hồ Chí Minh, Hồ Tùng Mậu nhị hồ hồ tiệt. (M-16)

(*) “minh ngoan” (冥頑) là ngu muội.

10) Vế xuất “Đào Vong” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Tôn Sĩ Nghị bại tẩu sút quần. 
    Sầm Nghi Đống binh suy tự tận. (Thơ Sĩ M-16)

Đối : Ba Đồng Chinh Bằng Mu Giáp Xác! 
    Hình Chó Mô Cảnh Khuyển Tàu Man! (*) (Nina)

(*) Tệ Bạc

11) Vế xuất “Khoe hàng” của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Đã lỡ khoe hàng răng giấu Bác?
    Sao không can đảm lộ luôn Hồ! (HTS)

12) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Chưa có cắc vô đã mần cô vắc (*) (HTS)

- Đối 1: Đã bảo tệ hồ bạc ác hộ Tề! (Nina)
- Đối 2: Bộ đôi vồ tao đội bô Tàu vô. (Hai Nu)
- Đối 3: Độc quyền sách tạp để chúng táp sạch. (Nina)
- Đối 4: Đầy ứ Bắc cọng phơi hình bóng..Kẹt. (Hai Nu)

(*) Cô-vắc là phương pháp hủy thai đối với những thai lớn trên 3 tháng. Con nít vị thành niên, chưa có nghề nghiệp (chưa có cắc vô) để nuôi thân đã mang bầu và phá thai (bằng phương pháp cô vắc).

13) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:

Xuất: Bác Hồ đứng đái - Bác hài đứng đố. (HTS)

- Đối 1: Cháu lú đi tè - Cháu lé đi tù. (Nina)
- Đối 2: Lão trọng mao lon - Lão chọn mao lông. (Nina)
- Đối 3: Lú trọng cái láo - Lú tráo cái lọng. (Hai Nu)
- Đối 4: Hải cẩu cái lọ - Hải cọ cái lẩu. (Nina)
- Đối 5: Mai Khôi nằm đó - Mo khai nằm đối. (*) (HTS)
- Đối 6: Cụ Dựt vịt Đần - Cần Dụ vịt Đực. (**) (Nina)

(*) và (**) Câu 4 từ được láy 2 lần tới 3 từ biến đổi.

14) Vế xuất của Thơ Sĩ M-16 về Mai Khôi:

Xuất: Sans xú sans xì sans lỗ cống.
    Không lông không lá Mú cũng không (*) (Thơ Sĩ M-16)

- Đối 1: Xin bác xin đảng xin tự do
    Đủ ăn đủ mặc đầu lại đù! (Việt Nhân)
- Đối 2: Lạy Bình lạy Đào lạy lũ Chệt
    Giữ quyền giữ đảng giữ lăng Hồ (**) (HTS)

(*) Bài ca "Xin Ông" của Mai Khôi.
(**) Sau khi Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, bọn Mười, Linh, Đồng, Kiệt chạy qua Thành Đô lạy Hồ Cẩm Đào, Đặng Tiểu Bình xin cho nhập bọn với Tàu để giữ phe xã hội chủ nghĩa do Tàu lãnh đạo.

15) Vế xuất “Nhớ” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Cô Hai Bán Cá: Chợ mới hừng đông buồn xóm vắng. (Thơ Sĩ M-16)

- Đối 1: Trần Thị Hải Ý: Ôm chữ một bồ lái phi công. (Thơ Sĩ M-16)
- Đối 2: Lờ Mờ Tờ Tờ: Thôn xưa chiều xuống nhớ người thương. (*) (HTS)
- Đối 3: Lờ Mờ Tờ Tờ: Thôn xưa chiều xuống nhớ Anh Hai (Sài Gòn). (M-16)
- Đối 4: Dân chơi Hà Lội: Ngồi buồn gãi dế búng đầu Hồ (Việt Nhân)
- Đối 5: Chị em Ba Đình: Giật mình thức giấc che miệng Giáp (Việt Nhân)

(*) LMTT.

16) Vế xuất ghẹo Tổng Thống Mỹ Biden của Free Duck:

Xuất: Thời Tổng Thống US "lái gió" trở trời, "Pú tình" giở trò "mò mẩm" xứ Ukraina (*) (Free Duck)
Đối: Thi Hoa Hậu MU “hổn lờ” cố ý, “Môi khai” ra chiêu “vén váy” khoe Hochiminh (**) (HTS)

(*) "US" = USA = nước Mỹ. “Pú tình” = Putin.
(**) “MU” = Miss Universe. "Môi khai" = Mai Khôi. “Hochiminh” = “đồ” = cái đó!

17) Vế xuất “Tiền lính”của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: Tiền Lính Tính liền, đầu tháng rẽ trái, cuối tháng đằng trước bước, túi trống không "dụng tửu phá thành sầu." (*) (Thơ Sĩ M-16)

Đối: Gò Cầy Gầy Cò, giữa dốc quẹo phải, cuối hẻm trại gia binh, tìm cột sơn “Ái Hà Vui Bất Tử”! (*) (Thi lẻ Nina)

(*) Có câu: Ái Hà Vui Bất Tử - Tình Bể Sốc Thiên Thu! (.2N)

18) Vế xuất “Dzụ Dzắn” của Thơ Sĩ M-16:

Xuất: "Dzụ Dzắn" đãi tri âm, thân đào liễu "nhím cheo" tôi nghiệp, Lính Đồn thương Bướm, nhìn Bướm bay Lính nhớ thời bay bướm. (Thơ Sĩ M-16)

Đối: “La De” đầu cọp-rằn, Súng Em Mờ “Thập-Lục” rafale, ’Hồn Lỡ Sa…Em’, hương Hoa lóa-Đồn hoài mãi tuổi Hoa. (Thi lẻ Nina)

THƠ

Chơi Với Cuộc Tình - Thơ phamphanlang

Mùa Xuân Nào Đó - Thơ Hà Nguyên Thạch
(Trích từ bài “Hà Nguyên Thạch Còn “ngại hồn bay”?” của Luân Hoán)

Thu Nhớ - Thơ phamphanlang

Mưa Tháng Chín - Thơ Hàn Tuấn

Vườn Cau Quê Mẹ Phong-Điền - Thơ Trịnh Quang Chiếu

Mùi Hương Tím - Thơ Trầm Vân

Gửi Lưu Trọng Lư - Thơ sĩ M-16


Xe Trâu - Thơ Kiên-Giang (Hà Huy Hà)

Ghi Chú (Theo Gái Quê):
- Xẻo Đước: Một con rạch ở làng Đông Yên.
- Xã Đông Hoà: Làng quê ngoại. (cũng là nơi GQ sinh ra).
- Xã Đông Thái: Làng quê nội. (giáp ranh với xã Đông Hòa).
- Điền Trên: Một xóm hẻo lánh khi song thân của Kiên-Giang vừa ra riêng đến đây để lập nghiệp.
- Ông giáo Như: Thầy dạy vỡ lòng tên Như.
- Đông Yên: Một làng ở quận An Biên (tỉnh Kiên Giang) cách quê nội, quê ngoại một ngày thuyền. Song thân đã tạo lập sự nghiệp tại làng này.

NHẠC

30 Sáng Tác Bất Hủ của Nhạc Sĩ Lam Phương
Liên Khúc Phút Cuối, Biển Tình, Thành Phố Buồn

Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Sáng tác: Lam Phương - Ca sĩ: Hoàng Oanh

Tình 
Sáng tác: Văn Phụng - Ca sĩ Thanh Lan

12 Nhạc Khúc Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ:  Tuấn Vũ, Hồng Trúc ...

Tình Khúc Bản Tình Cuối
Sáng tác: Ngô Thụy Miên

Những Bản Tình Ca Với Tiếng Hát Ngọc Lan

Trang Thơ Nhạc Số 100 - Thơ Hoàng Trường Sa


TIẾU LÂM

1) Không phải tranh! Đây là tấm gương

Đồng chí thủ tướng xấu trai, răng vẫu sang Paris dự Hội nghị. Vào thăm bảo tàng Louvre, đồng chí dừng lại và ngắm, tấm tắc: “Bức Picasso này tuyệt thật.” Người thư ký vội nói thầm: “Thưa thủ tướng, đây không phải là tranh Picasso mà là một tấm gương.”

(Lượm trên Mạng)

2) Đây là người Nga

Một người Anh, người Pháp và người Nga đứng cạnh nhau và cùng chiêm ngưỡng một bức tranh vẽ Adam và Eva.
Người Anh nói: “Nhìn này, họ thật điềm tĩnh và lãnh đạm. Họ chắc phải là người Anh!”
Người Pháp nói: “Vớ vẩn. Họ rất đẹp và lãng mạn. Họ phải là người Pháp!”
Người Nga ngắm một lúc rồi kết luận: “Họ không có áo quần, không nhà cửa, chỉ có táo để ăn và được bảo đó là thiên đường. Đây là người Nga.”


3) Xếp hàng ở đó còn dài hơn

Một người đàn ông xếp hàng để mua vodka trước cửa hàng rượu, nhưng do hạn chế mà Gorbachev đưa ra, hàng người mua rượu rất dài. Người đàn ông chờ không nổi tức giận gào lên: “Tôi không chịu được nữa. Tôi ghét Gorbachev, tôi sẽ tới Kremlin ngay và giết ông ta!”

Sau 40 phút, người đàn ông quay lại và tìm cách len vào chỗ cũ.
“Giết được ông ta chưa?”, một người hỏi.
“Chưa. Xếp hàng ở đó còn dài hơn”.


4) Hỏi và Đáp

Hỏi: Cái máy gì rất lớn, tạo ra rất nhiều khói và tiếng ồn, tốn 20 lít xăng một giờ và cắt táo thành 3 miếng.
Đáp: Chiếc máy mà Xô Viết chế tạo để cắt trái táo thành 4.

Hỏi: Người Xô Viết lạc quan nói gì?
Đáp: Mọi thứ ở đây không thể tệ hơn được đâu.

Hỏi: Tại sao chủ nghĩa cộng sản siêu việt hơn chủ nghĩa tư bản?
Đáp: Bởi vì nó anh hùng vượt qua các vấn đề mà chủ nghĩa tư bản không có.


5) Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!

Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hàng dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.


Gió Nửa Trăm Năm - Thơ (.2N)Tình Trắng - Thơ Kiên Giang

Hoàng Trường Sa phụ trách

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hãy để sự thật chiến thắng…!

Ơn nặng, oán sâu

Chuyện ông Đạo Dừa

Nhận Định Thời Cuộc - Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022

Tâm sự của một nữ bác sỹ miền Bắc: Tại sao tôi yêu miền Nam