TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 100

TRANG THƠ NHẠC
VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 100

Hoàng Trường Sa phụ trách

Chớp Bể Mưa Nguồn - Thơ Ngộ Không


CÂU ĐỐI

1) Vế xuất “Trưng Nữ Vương” của Lê Nam:
Xuất: Thù Nhà Hận Nước mài kiếm Hồng Quần, phất cờ vàng cỡi voi xông trận.
    Nhị Vị Nữ Vương diệt quân Tô Định, dựng cơ đồ đất nước nhà Nam. (Lê Nam)

2) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Chưa có cắc vô đã mần cô vắc (*) (HTS)
- Đối 1: Đã lỡ dính bầu thì phải dấu bình (**) (dantoc)
- Đối 2: Hôm xưa lộng kiếng mất nhà liệng cống! (***) (Việt Nhân)
- Đối 3: Dãy bồn lầu một cho...bà bầu! (Hai Nu)
- Đối 4: Gặp chính bò bô liếm bình chó. (Nina)
- Đối 5: Đội đồ hồng mao biết hồ đồng. (Nina)
- Đối 6: Thấy bán cộ hù hè cán bộ. (Nina)

(*) Cô-vắc là phương pháp huỷ thai đối với những thai lớn trên 3 tháng. Con nít vị thành niên, chưa có nghề nghiệp (chưa có cắc vô) để nuôi thân đã mang bầu và phá thai (bằng phương pháp cô vắc).
(**) Dấu trước rồi mới phá!
(***) Đảng viên bị cưỡng chiếm nhà đất liệng hình hồ vô cống.

3) Vế xuất về nói lái của Thằng PHẢN ĐỘNG:
Xuất: Các Cụ Có Câu "Nam Nữ Thọ Thọ Bất Tương Thân"
    Các Cậu Có Cu "Đụng Đâu Cọ Đó Dễ Mang Bầu" (Thằng PHẢN ĐỘNG)
- Đối 1: Thần Thiên Thầm Thì "Sỉ phu mơ hồ mê Địa ngục"
    Thần Thi Thầm Thiền "Bầy 'quỷ' trọc côn thích A tỳ" (.2N)
- Đối 2: Tâm Tình Tê Tái "Thánh thần thở than toàn tà tục"
    Tâm Tài Tê Tính "Tiền tệ tồi tàn thứ trọc tanh" (.2N)

4) Vế xuất về nói lái của Nam Nguyên:
Xuất: Trộm trên mang - Chôm trên mạng (Nam Nguyên)
- Đối 1: Đại thắng lợi - Đợi thắng lại (*) (HTS)
- Đối 2: Thương nàng thầm - Thăm nàng thường (Việt Nhân)
- Đối 3: Yêu thì ốm – Ôm thì yếu (HTS)
- Đối 4: Cụ có câu - cậu có cu (Việt Nhân)
- Đối 5: Cướp ăn mày - Cày ăn mướp. (Hai Nu)
- Đối 6: Xinh đầy đường - Sương đầy đình! (.2N)
- Đối 7: Xin lú củ - Cu lú xỉn. (Nina)
- Đối 8: Giựt dọc đường - giường vọc đực. (Nina)
- Đối 9: Đạo chích mông - Động chích mao. (Nina)
- Đối 10: Mãi (nhớ) ngày D (đê) - Để ngày mai. (.2N)
- Đối 11: Giật tỉ tê - Dê tỉ tật. (Hai Nu)

(*) Việt cộng “đại thắng lợi” – VNCH đợi thắng lại.

5) Vế xuất về nói lái của .2N:
Xuất: Đồi Thông Hai Mộ - Đồi Thô Hai Mộng! (.2N)
- Đối 1: Tình trong như đã - Tình tra như đỏng (*) (HTS)
- Đối 2: Núi Đôi Nhứt Dạ - Núi Da Nhứt Đội. (Nina)
- Đối 3: Chín Tử Một Sinh - Chín Tỉnh Một Sư. (.2N)
- Đối 4: Đất Lành Chim Đậu - Đất Lầu Chim Lạnh. (Hai Nu)
- Đối 5: Cốc mò cò xơi - Cốc mời cò xo. (Nina)
- Đối 6: Khác máu tanh lòng - Khác lóng tanh màu. (Nina)

(*) “Tra” = “già”, trong tiếng Huế, Quảng Trị. “Đỏng” = “đỏng đảnh”.
Tình tra như đỏng = Tình già như đỏng đảnh!

6) Vế xuất “sợ vợ” của dantoc:
Xuất: Nhờ sợ vợ nên dễ cắt sơ vơ (*) (dantoc)
- Đối 1: Làm dơ tem lại bảo rằng dơ tem (**) (HTS)
- Đối 2: Lộ bi da khi đang thụt bi-da (***) (Việt Nhân)
- Đối 3: Sờ cái dú nàng cứng hơn cai du (****) (Việt Nhân)
- Đối 4: Tô phở to quá nên chụp pho-to (*****) (dantoc)

(*) Sơ vơ = cheveux (tiếng Pháp) = tóc.
(**) Dơ tem = je t’aime (tiếng Pháp) = anh yêu em.
(***) Bi-da = billard (tiếng Pháp) = trò thọt bi da.
(****) Cai du = caillou (tiếng Pháp) = đá sỏi.
(*****) Pho-to = photo = photographe (tiếng Pháp) = chụp hình.

7) Vế xuất của Thằng Phản Động:
Xuất: Rõ ràng, sòng phẳng? Mẹ nó! Tôn cái lìn!? (Thằng PHẢN ĐỘNG)
- Đối 1: Gian dối, ấu dâm! Bác mày! Đồn như lời!? (Việt Nhân)
- Đối 2: Lươn lẹo, gian ác! Cha mi! Chồn cái lùi!! (*) (HTS)
- Đối 3: Bôi bác, mơ hồ? Cha dâm! Chủ-chó-bá. (Nina)

(*) Chồn (Cáo) Hồ.

8) Vế xuất “Có Nhiêu Chơi Nhiêu” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: Tiền Lính Tính liền, đầu tháng rẽ trái, cuối tháng đằng trước bước, túi trống không "dụng tửu phá thành sầu." (*) (Thơ Sĩ M-16)

(*) Sách có câu như vầy: "Má hồng sùi sụt đêm thâu/Nam nhi dụng tửu phá sầu như chơi". Không biết sách nói có đúng không, trong túi không có đồng cắc, uống rượu còn phải "ghi sổ" thì làm sao mà "phá thành sầu" đây hỡi bà con!

9) Vế xuất của Nina:
Xuất: Rượu Ngon 1 Cây hay Gái Đẹp 2 Cây ?! (Nina)
- Đối 1: Rượu Ngây 1 Con thôi Ghép Đại 2 Con!? (*) (Hai Nu)
- Đối 2: Gái Đẹp lút Ga còn Rượu Ngon nhấp Ga! (**) (HTS)
- Đối 3: Bạn Nhậu thẳng Xe hoặc Bạn Hiền quay Xe! (***) (Việt Nhân)

(*) Đối Láy. Nhớ: 'Dzụ Dzắn' phải đưa cay món 'Nhím Cheo'! (Hai Nu)
(**) Đạp lút ga để chạy 2 cây, nhấp ga từ từ cũng tới 1 cây!
(***) Quay xe về nhà "bạn hiền" tức là “con mẹ lựu đạn”, nghĩa là “vợ”.

10) Vế xuất “Dzụ Dzắn Nhím Cheo” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: “Dzụ Dzắn Nhím Cheo”, tiền đồn cuối tháng vắng heo, súng toòng teng một hai cây cũng bằng muôn vạn dặm. (Thơ Sĩ M-16)
- Đối: "Leo Đồn Bắt Cọp", Em gái hậu phương lên thăm, Leo tới Đồn hai cái bắp chuối cứng ngắc cứng ngơ! (*) (Thi lẻ Nina)

(*) Bắt đền mấy anh Lính Đồn.

11) Vế xuất “Một Thời Bay Bướm” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: "Dzụ Dzắn" đãi tri âm, thân đào liễu "nhím cheo" tôi nghiệp, Lính Đồn thương Bướm, nhìn Bướm bay Lính nhớ thời bay bướm. (Thơ Sĩ M-16)

12) Vế xuất “Rượu Tây Rượu Đế Cũng Vậy Mà Thôi” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu", mời Thi Lẻ Nina bước thẳng, Martel Hennesy Rượu Đế Đường Xuống Hốc Môn Bà Điểm, thứ nào uống cũng say! (*) (Thơ Sĩ M-16)
- Đối 1: Chớ rẽ trái hao sức hao tài, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Nhị Kiều, BaoTự, Đào Diễm Hồng Loan vừa mệt vừa thở dốc! (Thơ Sĩ M-16)
- Đối 2: “Thoại bất đầu cơ bán cú đa”, rước Thơ Sĩ M-16 nhào vô, mời các Cu DỰT, Ả Nấm Mẹ về Cali Hiu Tần, lườm nguýt nhau tới bến! (**) (HTS)

(*) Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng còn ít. Mời hết mọi người thì mới đúng điệu, nhưng trong giới hạn một câu, không thể nêu danh tất cả anh hùng hào kiệt! Nhưng nếu quẹo trái thì tui chỉ đi mình ên thôi.
(**) Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng đã nhiều.

13) Vế xuất “Hàng Độc” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: Điếu Cày đéo chịu cày, Mẹ Nấm nằm ăn bám, đám hàng độc ký sinh nước Mỹ. (Thơ Sĩ M-16)
Đối: Tương Lai mơ quá khứ, Mai Khôi mở môi khai, bầy thú hoang rúc háng lão Hồ! (*) (HTS)

(*) Ráo sư Tai Ương và nhà đánh trâu Môi Khai.

14) Vế xuất “Hán(g)” của Thơ Sĩ M-16:
Xuất: Nòi Hán Tộc phục quốc bằng Háng Xẫm
    Đại Trượng Phu mọp dưới háng Từ Hi (*) (Thơ Sĩ M-16)
Đối: Bọn Việt Minh khởi nghĩa bởi Đít Tàu
    Siêu Trí Thức quỳ lạy đít Hồ Quang (**) (HTS)

(*) Háng Từ Hi Thái Hậu người Mãn Thanh. Háng Xẩm = các em Á Múi người Tàu. (Sanh ra một đám "Đại Trượng Phu" tóc mọc đuôi sam.)
(**) Hồ Quang Hồ Chí Minh là Tàu Khựa giả Việt. Lão lập ra đảng Việt gian CSVN, hô hào đánh Pháp giành Độc lập. Đám trí thức thời 1945-46 ngu xuẩn thờ lão Hồ Tàu nên nước ta mới ra nông nỗi ngày hôm nay.

15) Câu đối của Hoàng Trường Sa đề nghị treo trong đền thờ Hồ và Giáp ở Ba Vì (*):
Xuất: Sòng Sơn - Phố Cát chung đúc khí thiêng, ai nỡ đang tâm đem phá sạch
    Tặc Hồ - Tặc Giáp xông đầy xú khí, lũ theo Tàu hại nước buôn dân (HTS)

(*) FB Cuong Tran

16) Vế xuất nói lái của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Bác Hồ đứng đái – Bác hài đứng đố. (HTS)
Đối: Mai Khôi nằm đó – Mo khai nằm đối. (HTS)

17) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Nơi đây Bác từng tới đái - Nơi đây Bác tài tới đứng (*) (HTS)
Đối: Xuân bắc bác hồ bú mỏ - Xuân bặt bác mò bú hổ! (Nina)

(*) Nơi đây "Bác" (Hồ) từng tới đái - Nơi đây Bác tài (xế) tới đứng (đái luôn)!

18) Vế xuất về “Hán(g)” của Thằng PHẢN ĐỘNG:
Xuất: Hán(g) rộng tài cao long hổ phục (Thằng PHẢN ĐỘNG)
- Đối 1: Tống tiễn Nguyên Mông quỷ ma hồ! (.2N)
- Đối 2: Thương mồm Chu bám trùng sâu răng. (.2N)
- Đối 3: Hạ dài Đường vắng mã ưng phê. (.2N)
- Đối 4: Ngũ Hồ loạn quốc khuyển mã tiêu. (Nina)
- Đối 5: Lương thấp Hồ tệ công chức câm. (Nina)

Ps: Các triều đại Tống, Nguyên Mông, Thương, Chu, Hạ, Đường, Ngũ Hồ, Lương, Hồ đối lại với Triều Hán(g).

THƠ


Nhớ Thằng Bạn Cũ - Thơ HXD

Buồn Tàn Thu - Thơ Song An Châu

Đông Lại Về - Thơ Song An Châu

Vọng Phu Ca - Thơ Lê Nam

Tìm Em Ngày Cũ - Thơ CNT

Gặp Gỡ - Thơ CNT

Trăng Rõ Tình Xưa - Thơ Thy Lan Thảo


Ao Ước Phải Thành - Thơ Thy Lan Thảo


Hãi - Thơ Nguyên Thạch


NHẠC

THU SÀI GÒN - MÙA THU CHO EM 
 Theo Dấu Giầy Sô Tặng Các Anh Cảnh Sát Quốc Gia

TRẢ LẠI THỜI GIAN - NIÊN HỌC SAU CÙNG 
Những Ca Khúc Hay Về Mùa Hè 

MÙA THU CHO EM 
Sáng tác: Ngô Thụy Miên - Ca sĩ: Xuân Sơn

Sắc Hoa Mầu Nhớ
Nhạc sĩ : Nguyễn Văn Đông - Tiếng đàn Guitar: Vô Thường

Như Quỳnh & Thế Sơn - Sắc Hoa Màu Nhớ
Sáng tác: Nguyễn Văn Đông - Ca sĩ Như Quỳnh & Thế Sơn

Đâu Phải Bởi Mùa Thu 
Sáng tác: Phú Quang - Ca sĩ: Ngọc Hạ

Ái ! - Thơ (.2N)TIẾU LÂM

1) Thử giải thích với công an xem.
Quân Mỹ ở Tây Đức hỏi một đàn cừu từ phía Đông sang: “Sao cừu lại bỏ vùng do Hồng quân Liên Xô chiếm?"
Cừu đáp: “Tất cả chỉ vì công an mật.”
“Sao thế? Họ làm gì?”
"Stalin ra lệnh cho họ bắt tất cả các con voi."
"Nhưng chúng bay có phải là voi đâu."
"Thế thì các ngài thử giải thích với công an mật xem."

2) Địa ngục tư bản và cộng sản khác nhau thế nào.
"Một người chết phải xuống âm phủ mới thấy có hai địa ngục: tư bản và cộng sản. Ở địa ngục tư bản có đầy quỷ sứ hành hình tội nhân trong vạc dầu, dùng kìm búa tra tấn. Ông ta vội chạy sang địa ngục cộng sản thì chỉ thấy một hàng người rồng rắn. Xếp hàng mãi mới vào đến cửa thì thấy một ông già hình như là Karl Marx.
"Ông có thể cho biết địa ngục cộng sản có gì khác?".
Marx nói: "Cũng thế thôi, cũng toàn quỷ sứ luộc ông trong vạc dầu, rồi dùng dao kéo cắt da xẻ thịt ông."
Người đàn ông nọ ngạc nhiên: "Vậy tại sao lại phải xếp hàng dài thế?"
Marx buồn bã:
"Nhiều khi chúng tôi thiếu cả dao và cả dầu, thậm chí không có cả nước nóng..."

3) Thưa đồng chí, khoai tây cũng vậy.
Ông nông dân đứng nghiêm trang chào đồng chí Stalin vĩ đại đến thăm ruộng khoai tây.
“Thưa đồng chí Stalin, vụ này ta thu hoạch được nhiều khoai tây, hết đống này chồng lên đống kia đến nỗi khoai tây có thể chạm lên thiên đường”, ông nông dân háo hức khoe với Stalin.
“Nhưng thiên đường với Chúa làm gì có thật”, Stalin hỏi lại.
“Đúng thế thưa đồng chí, và khoai tây cũng vậy”.

4) Đồng chí vô sản, anh cứ đi đi.
Hai lính hồng quân phát hiện một người đàn ông lén lút ở gần điện Kremlin.
“Dừng lại! Ai đó? Giấy tờ tùy thân đâu?” Lính canh kêu lên.
Người đàn ông sợ hãi lục lọi trong túi và đánh rơi một tờ giấy. Lính gác nhặt lên và đọc.
“Kết quả phân tích nước tiểu…
… Có vẻ như là người nước ngoài”, một anh lính nói.
Anh lính kia đọc to: “Protein: không, Đường: không, Chất béo: không…”
Hai người lính thở phào: “Chào đồng chí vô sản, anh cứ đi tự nhiên.”

5) Y hệt như thời Sa hoàng!
“Cháu gái, cháu hãy giải thích Chủ nghĩa cộng sản cho ta biết”, một phụ nữ Nga cao tuổi hỏi một bé gái. “Chúng ta sẽ được sống như thế nào? Chắc họ đã dạy cho cháu ở trường rồi.”
“Tất nhiên thưa bà. Khi đạt đến chủ nghĩa cộng sản, các cửa hàng sẽ đầy hàng hóa – sẽ có bơ, thịt và xúc xích, và chúng ta có thể mua tất cả mọi thứ mà ta muốn.”
“Ồ!” – Bà già vui vẻ nói. “Y hệt như thời Sa hoàng!”

Hcm Tự Thú Với Đức Thánh Trần - Thơ Trúc Lê

Chín Năm - Thơ xuanngocnguyen

Hãy Chờ Đấy - Thơ Hà Sĩ Phu

 Phim: CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG
Đạo diễn: Vĩnh Noãn - Diễn viên chính: Lê Quỳnh - Mai Trâm

Hoàng Trường Sa phụ trách
Bài đăng phổ biến từ blog này

Hãy để sự thật chiến thắng…!

Ơn nặng, oán sâu

Chuyện ông Đạo Dừa

Nhận Định Thời Cuộc - Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022

Tâm sự của một nữ bác sỹ miền Bắc: Tại sao tôi yêu miền Nam