TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 94

TRANG THƠ NHẠC
VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 94

Hoàng Trường Sa phụ trách

Giấc Mơ Mỹ Vào - Thơ Hải Triều - Tranh Họa sỹ BaBui

CÂU ĐỐI

1) Vế xuất về nói lái:
Xuất: Tối anh có sang thì sáng anh có tôi. (Khuyết danh)

2) Câu đối viếng ông TRẦN XUÂN BÁCH (1/1/2006) của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (*):
Xuất: Đường XUÂN đã hướng đa nguyên, sao để ước mơ về Chín suối?
    Chiếc BÁCH giữa dòng đơn độc, âu đành duyên nợ với Ba sinh! (Hà Sĩ Phu)

(*) Ông Xuân Bách, tự là Bách Xuân, con số 100 đã là số học. Ông lại nói Đa nguyên rất sớm, Đa là nhiều, nhiều cũng là khái niệm số học. Viếng ông, tôi muốn dùng những con số số học: Đơn đối với Đa, Ba sinh đối với Chín suối cũng như sống đối với chết , cõi trần đối với cõi mộng vậy.
Câu đối tôi làm ngay ngày ông mất, nhưng rồi cứ đắn đo, không biết có nên gửi đi không? Nhưng Câu đối về việc Hỷ làm xong có thể giữ lại, chứ câu đối việc Hiếu làm rồi mà giữ lại thì các cụ kiêng lắm. Cuối cùng , dù có điều gì chưa chín, tôi phải gửi đi, như một nghiệp dĩ, làm một nén nhang tôi thắp cho người đã khuất. HSP.


3) Câu đối khóc vợ (bà Thái Thị Huyên từ trần ngày 21-5-1936) của cụ Phan Bội Châu:
Xuất: Tình cờ động khách năm châu, hơn ba mươi năm chồng có như không, cố đứng vững mới ghê, nuốt đắng ngậm cay tròn đạo mẹ;
    Khen khéo giữ bốn đức, gần bảy mươi tuổi sống đau hơn thác, thôi về mau cho khỏe, đền công trả nợ nặng vai con.(*) (Phan Bội Châu)

(*) Chương Thâu, Phan Bội Châu toàn tập, tập 6, Nxb. Thuận Hóa, 1990, tt. 442-444.

4) Câu đối Mừng thọ Nhà thơ Hoàng Cầm 84 tuổi của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu:
Xuất: Khúc nhạc trong thơ, mỗi tiếng thêm say hồn Lạc thổ!
    Câu thơ như vẽ, thiên thu còn đọng nét Đông hồ! (*) (Hà Sĩ Phu)

(*) Đà Lạt- Những ngày đón Xuân Bính Tuất 2006. Làng Lạc thổ (trước kia thuộc tổng Đông Hồ) là quê của Hoàng Cầm và Hà Sĩ Phu.


5) Vế xuất “Xin-Mượn” của Trật Đường Rầy:
Xuất: Chế Đồ, Đồ chế, có cho xin, cho mượn ? (TĐR)
- Đối 1: Dương Vật, Vật dương, gọi thằng Ku, thằng Bác! (Việt Nhân)
- Đối 2: Âm Hộ, Hộ âm, kêu mồm dưới, mồm Bác! (HTS)
- Đối 3: Tạo Vật, Vật tạo, mang tính âm, tính dương. (HTS)
- Đối 4: Học Ăn, Ăn học, khi vô cảm, vô tư? (Việt Nhân)
- Đối 5: Hồ Tặc, Tặc Hồ, chuyên nói láo, nói gian! (HTS)
- Đối 6: Cộng Nô, Nô cộng, luôn mặt mủ, mặt giầy! (Việt Nhân)
- Đối 7: Chợ Lớn, lớn chợ, không cho Lớn, cấm Lon! (Nina)
- Đối 8: Đạo Hồ, Hồ đạo, lũ đ.éo dạo, đ.éo hoang. (Việt Nhân)
- Đối 9: Bộ Đội, Đội bộ, vào vơ vô,vét về! (Nina)
- Đối 10: Bắc Cọng, Cọng bắc, trùm đạo chích, đạo chồn (hồ)! (Nina)

6) Vế xuất về nói lái của Minh Nhật Trần:
Xuất: Trình thầy không có - Trò thầy không kính (Minh Nhật Trần)
- Đối 1: Đờ vì mu nứng - Đừng vì mu nớ! (*) (HTS)
- Đối 2: Đồ xưa nay Mu - Đù xưa nay mô? (Việt Nhân)
- Đối 3: Đồ mê mu nứng - Đừng mê mu nớ! (HTS)
- Đối 4: Nhà em yêu trường - Nhường em yêu trà. (Việt Nhân)
- Đối 5: Chú Hẹ mê Minh - Chính Hẹ mê Mu (**) (Việt Nhân)
- Đối 6: Yêu cả hình lính - In cả hình lếu! (HTS)
- Đối 7: Cả Trọng lẫn lú - củ trọng lẫn lá (***) (Việt Nhân)
- Đối 8: Trinh nàng không có - Tro nàng không kính. (Việt Nhân)
- Đối 9: Chúc bác hóa cáo - Cháu bác hóa cúc. (.2N)
- Đối 10: Báo bác lão ma - Ba bác lão mác. (.2N)
- Đối 11: Thưa chúng ăn dầy - Thầy chúng ăn dưa. (.2N)
- Đối 12: Bảo chó liếm mả - Bả chó liếm mão. (.2N)
- Đối 13: Gọi lú ăn chả - Gã lú ăn chọi. (.2N)
- Đối 14: Báo chó sửa mả - Bả chó sửa mao. (Nina)
- Đối 15: Kêu chính mỏ vẹt - Kẹt chính mỏ vêu. (Nina)
- Đối 16: Lưỡi vẫu cấu con - Lon vẫu cấu cưỡi. (Nina)
- Đối 17: Lon vẫu cấu cồn - Lon vẫu cấu con. (Nina)
- Đối 18: Môi mụ mòng mọng - Mông mụ mòi mọi! (.2N)
- Đối 19: Trí lú óc bò - Trò lú óc bí! (Nina)
- Đối 20: Đầu chúng ngập kít - Đít chúng ngập cầu! (.2N)
- Đối 21: Mõm ả bảo tu - Mu ả bảo tởm. (Nina)
- Đối 22: Lời mệ mất hồn - Lon mệ mất hời. (Nina)

(*) Đờ = Mệt nhoài.
(**) Minh = Tăng tuyết Minh
(***) Củ trọng = củ nặng.

7) Vài vế đối cho vế xuất về “Hán Nôm” của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Hoa Hồng đỏ cài trên tóc. (*) (HTS)
- Đối 1: Chó cò trắng bóc như sữa! (.2N)
- Đối 2: Biển bạc trắng đầu ngọn sóng! (.2N)
- Đối 3: Rồng Xanh thanh thế ăn trùm. (.2N)
- Đối 4: Thanh Long rồng rắn vô tù. (Nina)
- Đối 5: Ngựa vằn sọc dưa dưới mông. (.2N)
- Đối 6: Gà ô đen bóng chót đuôi. (Nina)
- Đối 7: Mèo mun đen đủi dính bẫy. (.2N)
- Đối 8: Cá hồi về chốn nó sinh. (Nina)
- Đối 9: Đám lính binh bài xập xám. (.2N)
- Đối 10: Cá tuyết trắng bụng dưới hồ. (.2N)
- Đối 11: Gà nòi giống mới tích tía. (Nina)

8) Vế xuất về nói lái của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Thương ngày nắng cực em nằm lò tôn! (*) (HTS)
- Đối 1: Nhớ dạo lính đồn dọn cây lặt cỏ! (Hai Nu)
- Đối 2: Phận nữ nhi em "xúc cát" bên cồn... (Nina)
- Đối 3: Chiều nước lớn...em nhìn anh bơi ngửa... (Nina)
- Đối 4: Ghê quá! Con lươn bám bụng anh kìa!!! (Nina)
- Đối 5: Lũ đảng bắc cụ sùng lục bắt cọp! (Việt Nhân)
- Đối 6: Nhìn con công ngủ nhớ bác Trộn lòng! (Việt Nhân)
- Đối 7: Nhớ dạo hồn lỡ gã đụng củ ngông! (Nina)

(*) Gợi hứng từ tên phim mới “Thương ngày nắng cực” sắp ra mắt tại xứ Đông Lào.

9) Vế xuất về nói lái của McCoffee:
Xuất: Thế em là mây sao anh thấy em là mê. (McCoffee)
- Đối 1: Tướng nó thích sĩ khác sư tỉ nó thích sướng! (.2N)
- Đối 2: Gu bác mê mập lúc cháu gặp bác mê mu. (Nina)
- Đối 3: Hận cháu mắt cú bác chó bú cháu mắt cận. (Hai Nu)
- Đối 4: Dáng ả lẹo hồn khi hắn dồn ả lẹo hang. (Nina)

10) Vế xuất “Rạch Chim - Xẻ Bướm” của Việt Nhân:
Xuất: Gái lo cầu Xẻo Bướm, trai sợ kiều Rạch Chim! (Việt Nhân)
Đối: Dân đái chính Mi Chồn, Chúng tè tay Phóng Trụ! (Nina)

11) Vế xuất đối xuân Ất Dậu của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu:
Xuất: Chúc cho Phát triển, Phát minh, Phát lộc, Phát tài, không Phát...Xít! (HSP)
- Đối 1: Mong lắm Sĩ tử, Sĩ tốt, Sĩ phu, Sĩ quan, tránh Si-Phủ! (Nina)
- Đối 2: Cầu chúc Hôn lễ, Hôn nhơn, Hôn phối, Hôn hít, cấm Hôn- (trẻ) Lào! (Nina)
- Đối 3: Mong ướp Bò tơ, Bò né, Bò vàng, Bò đỏ, thui Bò-Chính! (Nina)
- Đối 4: Xa lánh Đồn lầm, Đồn lộn, Đồn lỡ, Đồn lại, gần Đồn Lính! (Hai Nu)

12) Vế xuất về “Nhạc Sĩ Phạm Duy” của Hoàng Trường Sa:
Xuất: Quay về lòn trôn cộng sản, thợ nhạc Phạm Duy nhả nhạc bất lương.
    Rêu rao “Hòa Hợp Hòa Giải”, tay Nguyễn Cao Kỳ tướng lĩnh Không Quần! (HTS)
Đối: Quẹo lại lạy bác cụ vẹm, cầm ca Danh Khí mừng ngày phỏng dzái.
    Bưng Giỏ Hoa Thời Mới Lớn, lão Dê Con Lu tẫn Khúc Thụy Du! (Nina)

THƠ

Có Và Không , Thơ Và Chim - Thơ Nguyễn Bá Trạc

Giọt Buồn - Thơ Sao Khuê

Thu Hải Đảo - Thơ phamphanlang

Tóc Rối - Thơ phamphanlang


Vẫn Nhớ Trường Xưa - Thơ Nguyễn Ngọc René

Về Ngang Trường Pétrus Ký Xưa - Thơ Trầm Vân

Đường Về Đã Mất ? - Thơ (.2N)

Đề Ảnh: Tệ Y Bố Ba Hoa - Thơ Nina - Tranh Họa Sỹ BaBui

Con Vẹt - Thơ Bá Đạo Ki Ki

Tony, Gã Bất Lương - Thơ BP461

NHẠC

Nắng Chiều 
Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn - Ca sĩ: Nguyên Khang 

SÀI GÒN THỨ BẢY
Sáng tác: Anh Bằng - Ca sĩ: Tuẫn Vũ 

GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU
Sáng tác: Khánh Băng - Ca sĩ: Thanh Tuyền

NGÀY TRÒN TUỔI LÍNH
Sáng tác: Lê Dinh, Dạ Cầm - Ca sĩ: Tuấn Vũ

TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT
Sáng tác: Trúc Phương - Ca sĩ: Duy Khánh

TIẾU LÂM

1) Chủ nghĩa Cộng sản và đường chân trời
Diễn giả nói rằng chủ nghĩa Cộng sản đã xuất hiện ở đường chân trời. Có người hỏi:
- Thế nào là “đường chân trời”?
- Đó là đường tưởng tượng, nơi bầu trời gặp trái đất, và nó càng xa ta hơn khi chúng ta cố gắng tới gần.

2) Toán học và Chủ nghĩa Cộng sản
- Giữa toán học và Chủ nghĩa Cộng sản khoa học có gì khác biệt?
- Trong Toán học có một số yếu tố “được cho trước”, rồi phải “chứng minh” một điều gì đó; còn trong Chủ nghĩa Cộng sản khoa học thì tất cả đã được “chứng minh” mà không có điều gì “cho trước” cả.

3) Sự khác nhau giữa tờ “Sự thật” và tờ “Tin tức”
- Có sự khác nhau nào giữa tờ “Sự thật” (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như tờ Nhân dân nhật báo của ĐCS Trung Quốc, hay tờ Nhân Dân bên nước Vệ) và tờ “Tin Tức” (cơ quan ngôn luận của Xô viết tối cao Liên Xô) hay không?
- Có. Tờ “Sự Thật” thì không có tin tức, còn tờ “Tin Tức” thì không có sự thật.

Thân Phận Đàn Ông Từ Nay - Thơ BP461

Thương Ngày Nắng Cực - Thơ Lính Đồn

4) Hiệp định tuyệt vời giữa Mỹ và Liên Xô
- Trong những năm sắp tới, chúng tôi muốn đặt mua một số lượng lớn ngũ cốc. – Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Grômưcô nói với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.
- Vâng, xin mời.
- Chúng tôi cũng muốn mua nhiều máy tính điện tử loại hiện đại nhất.
- Được thôi, ta sẽ ký hợp đồng.
- Ông thấy thế nào, liệu có thể bán cho chúng tôi một loạt sáng chế công nghệ mới không?
- Tại sao lại không?
- Ngài Tổng thống, vậy ta có thể ký một hiệp định bao gồm tất cả những thỏa thuận trên. Chắc ngài không phản đối?
- Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ ký một hiệp ước, trong đó quy định Mỹ phải có nghĩa vụ xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô.

5) Qua chỗ chúng nó những 6 lần
Một ông lão đánh cá người Tiệp câu được con cá vàng. Cá xin ông thả nó ra, đổi lấy ba điều ước.
- Điều ước thứ nhất, – ông lão nói – là Trung Quốc tấn công nước Tiệp. Điều ước thứ hai là, Trung Quốc lại tấn công chúng tôi lần nữa. Điều thứ ba, Trung Quốc tấn công Tiệp Khắc lần thứ ba.
Đến khi biết chuyện này, bà vợ nổi cơn tam bành lục tặc.
- Ôi, bà không hiểu sao? – ông già nói – Khi đó thì quân Trung Quốc phải đi qua chỗ CHÚNG NÓ những sáu lần!

6) Ý Chúa Trời
Chúa Trời đã tạo ra ba đức tính – trung thực, thông minh và tính Đảng, nhưng ngài không cho ai quá hai. Bởi vậy, nếu có người thông minh và trung thực thì anh ta lại ngoài Đảng. Nếu anh ta trung thực và là đảng viên thì lại không thông minh. Còn nếu anh ta là đảng viên và thông minh – thì lại không trung thực.

Lời Cuối Mây - Thơ Lê Khắc Anh Hào

Đến Bao Giờ - Thơ Thùy Dung

Hoàng Trường Sa phụ trách


Nhận xét

Bài được quan tâm