Giới Thiệu Sách: Dự Thảo Sách Lược Chuyển Hóa Dân Chủ Cho Một Việt Nam Hậu Cộng Sản

Giới Thiệu Sách:
Dự Thảo Sách Lược Chuyển Hóa Dân Chủ
Cho Một Việt Nam Hậu Cộng Sản

Luật sư Đào Tăng Dực

 

DỰ THẢO SÁCH LƯỢC CHUYỂN HÓA DÂN CHỦ CHO MỘT VIỆT NAM HẬU CỘNG SẢN (Cải Tổ Hệ Thống Hành Chánh, Quân Đội, Trị An Và Hệ Thống Pháp Lý Việt Nam) : Special Illustrated Edition 2024. (nla.gov.au)

 

Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm mới nhất của tôi nêu trên.

Đây là tác phẩm thứ 5 trong chuỗi sách góp phần tư duy và thảo luận cho tiến trình dân chủ hóa, tuy chậm nhưng bất khả vãn hồi, của dân tộc Việt Nam.

Chuỗi sách bao gồm các tác phẩm sau đây:

1. “Việt Nam Dân Chủ Tranh Đấu Luận” là cuốn đầu tiên tôi viết (Tiếng Anh năm 1994 và tiếng Việt năm 1997) Ấn bản mới nhất 2015, hầu đề xuất một nền tảng lý luận vững chãi, trong bối cảnh văn hóa dân tộc, cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.

2. “Phê Bình Hiến Pháp 2013 của Việt Nam”. Ấn bản nguyên thủy 2014. Ấn bản mới nhất 2024, hầu đạp đổ nền tảng lý luận của trật tự chính trị Mác Lê.

3. “Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam, trên quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên”, năm 2001, ấn bản cập nhật 2024, hầu đề xuất một trật tự chính trị dân chủ chân chính hầu thay thế trật tự chính trị Mác Lê phi lý và phi dân tộc.

4. “Cẩm nang 3 ngôn ngữ về hội đoàn và xã hội dân sự tại Việt Nam”, nguyên thủy là “Cẩm nang thành lập hội đoàn trong bối cảnh xã hội dân sự tại Việt Nam.” Năm 2016, Ấn bản cập nhật 2024, hầu xây dựng một xã hội dân sự hậu cộng sản, vốn là tiền đề không thể thiếu của một trật tự chính trị dân chủ chân chánh.

5. “Dự Thảo sách lược chuyển hóa dân chủ cho một Việt Nam hậu cộng cộng sản”(Cải Tổ Hệ Thống Hành Chánh, Quân Đội, Trị An Và Hệ Thống Pháp Lý Việt Nam)”, 2024 hầu đề xuất những biện pháp hành chánh và pháp lý cụ thể, để dân chủ hóa hệ thống công quyền và đả phá huyền thoại rằng: chuyển hóa dân chủ từ độc tài cộng sản là bất khả thi.

Các sách trên đều là song ngữ (thêm Anh ngữ) và các cơ quan thẩm quyền ngoại quốc cũng như người Việt có thể truy cứu để tìm hiểu về hướng đi của tiến trình dân chủ hóa nói chung.

Các Ấn bản 2024 có thể được truy cứu trên Website của tác giả: www.daotangduc.blogspot.com.

Lý do có cuốn sách thứ 5 này là vì sau khi cuốn thứ 4 hoàn tất thì tác giả nhận thấy vẫn còn một mắc xích đang thiếu (missing link) vô cùng quan trọng. Đó là làm sao chuyển tiếp trong hòa bình, bất bạo động và hiệu năng, từ một guồng máy chính quyền chuyên chế, cồng kềnh, bảo thủ  trở thành một chính quyền dân chủ, tiến bộ, xứng đáng cho một dân tộc văn hiến và văn minh.

Các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu đã thành công trong tiến trình chuyển hóa dân chủ này.

Tổ chức Phục Hưng Việt Nam (một trong 3 tổ chức thành lập Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc vào năm 2010 là Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Sài Gòn và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam) đã đánh giá cao kinh nghiệm dân chủ hóa Đông Âu từ rất sớm.

Tổ chức PHVN đã tổ chức tại thủ đô Tiệp Hội Nghị PRAHA '95 "Kinh Nghiệm Dân Chủ Hóa Đông Âu" từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, 1995.

Theo Kỷ Yếu 35 Năm Phục Hưng Việt Nam 1978-2014 “Chiều ngày 5 tháng 9 năm 1995, tổng thống Václav Havel nước Cộng Hòa Tiệp (Czech Republic) đã chính thức tiếp kiến phái đoàn người Việt tự do tại thủ đô Praha, Tiệp. Phái đoàn Việt Nam do ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam hướng dẫn gồm 13 người, trong đó có hai phụ nữ, bao gồm quí vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện các đoàn thể chính trị, cộng đồng, xã hội và truyền thông, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.”

Sách lược chuyển hóa dân chủ này là một tiếp nối và khai triển tinh thần của Hội Nghị PRAHA 95 nêu trên.

Ngoài đáp ứng nhu cầu chuyển hóa một cách cụ thể, sách lược còn chứng minh trọn vẹn các điều sau đây:

1. Công viên chức nhà nước mọi cấp: Các công viên chức cấu trúc hạ tầng của chế độ, từ trung ương đến địa phương, sẽ nhận ra rằng, sự chuyển hóa dân chủ đem lại những ích lợi toàn diện cho dân tộc và cho chính họ như những nhân sự chuyên nghiệp, và ở mức độ nào đó trân trọng trao trả cho công viên chức mọi cấp, sự tự trọng của những sĩ phu công chính, phục vụ nhân dân trong tinh thần chí công vô úy, không hề bị áp lực phi pháp từ bất cứ một ý thức hệ hoặc thế lực đen tối nào.

2. Người quân nhân: Sự chuyển hóa dân chủ cũng trân trọng trao lại cho người quân nhân Việt Nam quyền thiêng liêng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, danh dự và trách nhiệm của tập thể quân nhân, đứng trên và ngoài những tranh chấp chính trị bình thường của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.

3. Người cảnh sát và công an: Sự chuyển hóa dân chủ cũng phục hồi danh dự cho giới cảnh sát và công an của dân tộc. Họ sẽ có cơ hội trở thành những nhân tố bảo vệ an ninh trật tự cũng như tính mạng và tài sản của từng người dân. Họ sẽ được người dân ngưỡng mộ và biết ơn chân thật.

Thêm vào đó, sẽ có một hệ thống điều chỉnh lương bổng công bằng theo luật định, các nhân viên công lực như cảnh sát công an, sẽ được những nghiệp đoàn chân chánh đại diện, tranh đấu thật sự cho quyền lợi và lương bổng của họ. Nghề nghiệp của họ cũng sẽ được bền vững và bảo đảm trong phạm vi luật pháp công minh. Ngoài những nghiệp đoàn độc lập tranh đấu cho quyền lợi của họ, còn có những tòa án nghiêm minh, xét xử các tranh chấp giữa chính phủ và họ nếu có tranh chấp.

Các chính quyền có thể đến và đi trong một nền dân chủ chân chính, nhưng người cảnh sát và công an sẽ thường trực phục vụ cho dân tộc và vị trí của họ được dân chúng nể trọng.

4. Các thẩm phán trong hệ thống pháp lý VN:  Họ sẽ có được vị trí tôn kính của họ, như những cột trụ trong một nền dân chủ pháp trị chân chính. Địa vị của họ không những vô cùng tôn quý mà lương bổng và phẩm trật sẽ vượt trội nhiều thành phần khác trong xã hội, xứng đáng với trách nhiệm cao cả là bảo vệ công lý trong tinh thần vô úy chân thật.

Từ sự hiểu biết đó, mọi thành tố của bộ máy công quyền sẽ nhìn tiến trình dân chủ hóa, cũng như tiến trình chuyển tiếp dân chủ, với hiểu biết và nhiều thiện cảm hơn.

 

Xin trân trọng giới thiệu sách.

Luật sư Đào Tăng Dực

Constitution Hill, New South Wales, Australia

Lập Đông Nam Bán Cầu

5 June 2024

Nhận xét

Bài được quan tâm

TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 188