Hát Cho Quê Hương Tôi #578 - #579

Hát Cho Quê Hương Tôi #578 - #579
U mê nên mới bầy đàn ...
và trở thành nô lệ trên chính nơi gọi là quê hương


Jane Live #578: U mê nên mới bầy đàn…
và trở thành nô lệ trên chính nơi gọi là quê hương

Jane Live #579: Trên giang sơn nô lệ nếu diễn trò,
tung hô tâng bốc thì chỉ có tà quyền tà đạo

Jane Phạm HTD ChannelNhận xét

Bài được quan tâm

TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 188