Đọc Và Suy Ngẫm: Suy Tư Về Đấu Tranh Bạo Động Hợp Thời Đại

Đọc Và Suy Ngẫm
Suy Tư Về Đấu Tranh Bạo Động Hợp Thời Đại
Phương Nguyễn
Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây, kể từ khi loài người tiến bộ từ bỏ đời sống hang động, săn bắn hái lượm biết kết xã thành lập bộ lạc, quốc gia, biết dựng nên chế độ, biết tổ chức cai trị nhà nước - xã hội đã chỉ ra rằng, không có bất kỳ chế độ lạc hậu lỗi thời hay độc tài, tàn bạo nào tự nó rời bỏ quyền lực, trao quyền lãnh đạo đất nước cho cá nhân hay tập thể tài năng đức độ xứng đáng hơn hoặc trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân.
Tất cả mọi cuộc thay đổi thể chế chính trị do lạc hậu lỗi thời không theo kịp thời đại hay do độc tài độc ác bị loại khỏi đời sống nhân loại đều nằm dưới sức ép, sức đấu tranh kiên cường một mất một còn của giai cấp bị trị đối đầu với giai cấp thống trị, buộc kẻ cầm quyền phải thay đổi hay bị thay đổi.
Thông thường những cuộc thay đổi chế độ chính trị xảy ra theo một trong hai cách sau:
- Một là giai cấp cầm quyền thức thời biết lắng nghe ý chí nguyện vọng của toàn dân và nhận ra nhu cầu thay đổi mô thức tổ chức cai trị phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội, quốc gia đòi hỏi, và tầng lớp thống trị chủ động làm cuộc cách mạng thể chế không đổ máu để bảo toàn mạng sống, bảo vệ quyền lực chính trị lẫn của cải vật chất mà họ đã chiếm hữu trong lúc nắm quyền lãnh đạo quốc gia.
- Hai là giai cấp cầm quyền ngoan cố, không thức thời, cứ nghĩ rằng với sức mạnh bạo lực khủng bố, đàn áp là chiếc đũa thần vạn năng, có khả năng đè bẹp được mọi cuộc chống đối phản kháng, giữ vững được chế độ. Thậm chí là muôn năm trường trị nên lịch sử đã có những cuộc cách mạng vũ lực lật đổ thay đổi thể chế chính trị đẫm máu, diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ xa cũng như gần trong dòng lịch sử chính trị của nhân loại.
Ngày nay ai cũng thấy tổ chức cai trị quốc gia theo mô hình cộng sản là tồi tệ nhất so với các mô hình tổ chức cai trị đã được áp dụng trong dòng lịch sử chính trị của xã hội loài người. Nói thẳng ra chế độ độc tài cộng sản là một chế độ phi nhân bản, hoang tưởng, phản động đi ngược lại chiều tiến hóa của nhân loại, chống lại nhân loại và thế giới loài người tiến bộ đã vất “lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội” vào thùng rác lịch sử.
Thế nhưng tầng lớp lãnh đạo chế độ độc tài cộng sản Việt Nam vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan, trong đó có lý do tham lam quyền lực, quyền lợi cố giương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa nhằm lường gạt những cá nhân cán bộ, đảng viên cộng sản ngu muội. Đó là những đại biểu nhân dân đến thế kỷ 21 không phải cá biệt ngồi trong tòa nhà quốc hội, cái gọi là cơ quan quyền lực cao nhất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn mê muội lải nhải luận điệu ngu xuẩn, nhảm nhí điển hình:
- Phải xác định cho rõ nguyên nhân và biết đau lòng với tình hình hiện nay của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi?
- Phải tiên định mục tiêu lý tưởng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" như bác đã căn dặn. Đó là phải làm sao giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam từ khi có đảng đến nay. Xem nhẹ chúng ta sẽ chệch hướng.
- Nắm chắc quan điểm đường lối, phương pháp cách mạng, pháp luật của Việt Nam trong đấu tranh hiện nay sử dụng luật biển, sử dụng hiến pháp của chúng ta để đấu tranh.
- Siết chặt kỷ cương thông tin trên báo chí, bảo đảm đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và những việc cần làm ngay...
Phải công nhận rằng quốc hội việt cộng không phải là bộ phận duy nhất ngu đảng, ngu xã hội chủ nghĩa, ngu lâu trong vũng lầy cộng sản chủ nghĩa và bị vòng kim cô dối trá của tuyên giáo xích xiềng.
Tập thể quốc hội xã hội chủ nghĩa Việt cộng, có niềm tin mù quáng vào đảng, vào chế độ độc tài cộng sản là số phổ biến như số đông cá thể có học hàm, học vị của lực lượng công an, quân đội và các cơ quan bộ, ban, ngành...trong hệ thống tổ chức đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Chính vì thực tế cuồng tín ngu dốt, ngu lâu dốt bền của đại bộ phận cán bộ đảng viên này nên thiểu số lãnh đạo tay sai bán nước cầu vinh biết đến cuối thế kỷ 21 không biết đã có xã hội chủ nghĩa chưa, vẫn dụ dỗ dẫn dắt dám cháu ngoan bacho ngu đảng, ngu xã hội chủ nghĩa vào con đường tội ác chống tổ quốc, chống nhân dân để bảo vệ thiểu số tham quyền cố vị, vô đạo đức. Chúng chỉ có mục đích duy nhất, là vì lợi ích bản thân, phe nhóm và sự tồn vong của đảng.
Cũng chính vì đám ngu dốt cuồng tín này đốt cháy thiện chí, kiên nhẫn của không ít những người đấu tranh trong ngoài nước, trong ngoài đảng thức thời nhận ra cộng sản là tội ác chống nhân loại, là thảm họa của đất nước dân tộc Việt Nam, và biết rằng chỉ có dân chủ hóa, thiết lập chính thể dân chủ đa đảng tam quyền phân lập mới là con đường đi đến tương lai cho Việt Nam.
Với khẳng định rằng đảng cộng sản Việt Nam không có con đường nào khác, dù sớm hay muộn cũng phải thay đổi thể chế hay bị xóa sổ là điều không thể tránh khỏi.
Do đó đã có không ít người chủ trương đấu tranh ôn hòa trong thời gian gần đây không còn kiên nhẫn với đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam nên đã xuất hiện trên thế giới ảo lẫn trong đời sống thật kêu gọi đấu tranh theo khuynh hướng đối đầu bạo lực - mạng đổi mạng với an ninh mật vụ, công an côn đồ cộng sản. Thậm chí kêu gọi người dân chế bom xăng, mìn tự chế, trang bị súng hãm thanh thanh toán ám sát, thủ tiêu các tên lãnh đạo Việt cộng ác ôn chống lại nhân dân.
Hiện nay trong lực lượng đấu tranh chống đội tài cộng sản, có một số cá nhân, đoàn thể đấu tranh vạch ra ưu điểm cũng như giới hạn của phương pháp đấu tranh bạo động lật đổ chế độ độc tài, loại bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Trong số góp ý tích cực, mở rộng tầm nhìn, chỉ ra hạn chế của phương pháp đấu tranh bạo động cho những ai chủ trương đấu tranh bạo động hoàn thiện phương pháp đấu tranh của mình như sau:
“... Để bấm cò bạn phải có cái gì để bấm. Súng đạn có thể ê hề ở vùng biên giới nhưng thị trường mua bán vũ khí cũng có không ít thành phần tình báo, nắm rõ kẻ buôn người bán và họ có thể là một người bán súng cho bạn. Họ có nhiệm vụ duy nhất là theo dõi thành phần mua súng nhưng không phải là dân buôn thuốc phiện, buôn gỗ, buôn lậu.
Đó là chưa kể súng đạn đều có những căn cước riêng để từ một vỏ đạn bộ phận an ninh chuyên nghiệp, được đào tạo có bài bản phăng ra xuất xứ.
Nhằm có thể thay đổi cả một thể chế độc tài, chắc bạn không phải người lơ mơ và nghĩ rằng chỉ cần có tiền đi lơ ngơ tìm chỗ mua súng là sau đó bình an bấm cò.
Có súng, xác suất bạn dựa cột sau khi bấm cò gia tăng theo tỉ lệ bấm cò của bạn. Nếu sau khi bạn "làm thịt" được một tên côn an hay quan chức ác ôn chắc hẳn bạn phải cho nhiều người biết chuyện đó để dấy động một phong trào tiêu diệt ác ôn.
Muốn vậy thì bạn phải có cách phổ biến thành quả của bạn và chứng minh đây là một vụ trừ gian diệt bạo của bạn. Nếu không báo lề đảng sẽ cho dân chúng thấy đây chỉ là một vụ giết người lẻ tẻ vì ân oán giang hồ.
Do đó, bạn không những chỉ là một xạ thủ có máu lạnh mà còn phải là một chuyên gia thượng thặng hiểu rõ phương thức truy tìm đầu mối những cú điện thoại, xuất xứ một thông tin, clip trên mạng của an ninh chuyên nghiệp để có phương thức qua mặt chúng.
Muốn xóa dấu vết, bạn phải trở thành một cao thủ về an ninh tình báo cao cấp hơn cả một tập đoàn chuyên nghiệp ngày đêm được huấn luyện và chỉ tập trung vào lãnh vực bấm cò.
Nếu bạn nhảy cấp, không cần tay chân, chẳng cần cò súng, thì bạn sử dụng bom xăng, mìn tự chế. Xác xuất bạn mua những vật liệu nguy hiểm này mà không để lại dấu vết, không bị truy ngược tung tích của bạn tùy thuộc vào kiến thức nhà nghề không thua gì một tên khủng bố quốc tế cao cấp. Bom xăng có thể dễ nhất cho bạn thay vì bom mìn có vật liệu gây nổ.
Một lần nữa, khâu khó nhất của bạn là phần quay cảnh dinh thự của một tên quan chức đang nổ cháy và sau đó tung lên thế giới mạng để bàng dân thiên hạ biết đến và tin rằng đó là thành quả của bạn.
Vượt qua hết những thử thách trên, bạn hay nhóm của bạn sẽ thanh toán được bao nhiêu tên côn đồ ác ôn? đốt được bao nhiêu tư dinh của quan chức? làm nổ được bao nhiêu cái đồn của đám côn an? trước khi bạn ra pháp đình mà chế độ độc tài với hơn 5 triệu đảng viên, quân đội, côn an vẫn tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ của những người đưa tiễn các bạn về bên kia thế giới...”
Phân tích về sử dụng hàng nóng không khó để chúng ta thấy ưu điểm lẫn giới hạn, rủi ro nhất định trong phương thức đấu tranh bạo động với bom xăng, bom mìn tự chế, súng cá nhân...như vừa bàn đến.
Đấu tranh bạo động như thế có rất nhiều khả năng là cuộc chiến xóa bỏ bạo quyền cộng sản sẽ giằng co, kéo dài và không ai có thể xác định được thời gian chấm dứt.
Nói thế không có nghĩa là chúng ta bác bỏ phương cách dấu tranh bạo động xóa sổ chế độ ngoan cố độc tài cộng sản mà với mong muốn rằng, chúng ta cần khai triển kế hoạch, tập trung nguồn lực của các cá nhân, tổ chức có chủ trương sử dụng sức mạnh vũ lực đối đầu với độc tài cộng sản sao cho hiệu quả!
Nghĩa là bên cạnh sử dụng bom xăng, mìn tự chế, vũ khí cá nhân trừng trị các phần tử ác ôn cấp thấp, cấp cơ sở của chế độ...chúng ta cần phải bằng tất cả khả năng, trí tuệ tiếp cận, nhắm vào kho vũ khí của quân đội cộng sản đang sở hữu như bom mìn, tên lửa hiện đại của chế độ và suy nghĩ làm sao, vận dụng như thế nào để tổ chức cho bằng được đường dây “nội tuyến”.
Từ đó lên kế hoạch ngắn hạn cho đến dài hạn, là với vũ khí hiện đại bom mìn tinh khôn, tên lửa hành trình, máy bay không người lái (Drone, UAV)...Chớp thời cơ bấm nút cho nổ tung các cơ quan đầu não của đảng cộng sản như bộ chính trị, bộ quốc phòng, bộ công an...vào những dịp đảng tập trung nhân sự lãnh đạo cao cấp tham dự đại hội trung ương đảng, họp bộ chính trị, họp quốc hội...
Nếu chủ trương đấu tranh bạo động, có làm được như thế, có thanh toán trọn gói, hốt trọn ổ bộ đầu não lãnh đạo đảng cộng sản đương quyền, chúng ta mới có thể tránh được thế giằng co, kéo dài có nguy cơ dẫn đến nội chiến lần nữa.
Cũng như nếu chúng ta sử dụng vũ khí hiện đại cho nổ tung bộ đầu não của chính quyền trung ương, vẫn cần số đông quần chúng đồng loạt nổi dậy loại bỏ chính quyền địa phương và ý tưởng đó phải nằm trong chương trình tổ chức hành động tổng thể.
Do đó muốn kết thúc chế độ độc tài cộng sản bằng con đường đấu tranh bạo động có tổ chức, một cách nhanh chóng thì phương án thanh toán bộ đầu não của đảng cộng sản bằng vũ khí “bom tinh khôn, tên lửa hành trình, máy bay không người lái...” hiện đại nhất đang nằm trong tay quân đội Việt cộng là không thể thiếu trong kế hoạch, chương trình đấu tranh bạo lực xóa sổ đảng, nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam.
Quan sát thái độ ngoan cố, ngu dốt chỉ thấy sức mạnh nằm trên nòng súng của lãnh đạo cao cấp đảng cộng sản cùng với tác động, chi phối của Tàu Cộng vào nội bộ Việt cộng cho chúng ta thấy xác suất thay đổi thể chế độc tài cộng sản sang dân chủ trong hòa bình rất thấp và phương pháp cách mạng vũ trang, thay đổi chế độ nằm dưới sự lãnh đạo của đảng tay sai bán nước cầu vinh đang diễn biến từng ngày, đang tiến đến rất gần với bạo động lật đổ.
Điều tối quan trọng đối với những ai chủ trương đấu tranh bạo động là làm thế nào nhanh nhất, ít tốn kém xương máu nhất phải được suy tính, đặt lên hàng đầu trong mọi kế hoạch hành động loại bỏ đảng, chế độ độc tài cộng sản trên đất nước Việt Nam.

Nhận xét

Bài được quan tâm

TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 188