Sao Không Lột Truồng Đứa Mua Dâm?

Sao Không Lột Truồng Đứa Mua Dâm?

Chu Mộng Long

Tôi thường phẫn nộ các vụ mua bán dâm, trong khi kẻ mua dâm bị giấu kín thì người bán dâm bị bắt hoặc bị phơi mặt ra trước công luận. Điều này không chỉ trái với đạo đức mà còn trái với quy luật cung - cầu. Cầu quyết định cung, nhưng cầu thì thường vô can! Đó mà một sự lệch lạc, méo mó không thể biện minh.
Vụ Đông Đô là điển hình khi người bán bằng bị truy tố mà hàng trăm quan chức mua bằng thì vô can!
Mua bán bằng cấp, bài báo khoa học trong giáo dục cũng tương tự như hoạt động mua bán dâm. Giáo dục còn nguy hại hơn mua bán dâm khi quan chức mua bằng cấp để thăng tiến và ăn tàn phá hoại đất nước, từ đồng lương cao đến tham nhũng lớn. Mua bán bài báo khoa học hiện nay còn để xếp hạng trường đại học, để phong giáo sư tiến sĩ và ôm lấy các dự án nhà nước để tiêu tiền... như nước.
Gái bán dâm chỉ làm hỏng thân xác của mình, nhiều lắm là lây giang mai, SIDA cho những kẻ đáng bị giang mai, SIDA. Còn giáo dục làm hỏng cả một thế hệ và tàn phá đất nước, tài sản nhân dân.
Vụ PGS. Đinh Công Hướng (nguyên giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn) bán hơn chục bài báo quốc tế cho các trường khác, chứng tỏ anh ta có năng lực và vốn tự có. Riêng điều này đáng tự hào chứ không phải xấu hổ. Xấu hổ, thậm chí nhục nhã là khi các trường đại học đứng ra mua bài báo để được xếp hạng cao. Người bán có xấu hổ chăng là anh ta chưa thấy các trường như Trường đại học Tôn Đức Thắng, Thủ Dầu Một nhờ bài báo của anh mà được thăng hạng ảo, lừa dối cả ngành giáo dục và lừa dối nhân dân. Lẽ ra báo chí phải lột truồng các đối tượng mua dâm bài báo và quản lý ngành giáo dục phải "rút phép thông công" các trường này chứ không phải công kích cá nhân người bán bài báo là anh Đinh Công Hướng.
Ban đầu tôi nghi Đinh Công Hướng không chỉ bán danh cho cơ sở đào tạo mà còn bán cho các cá nhân để được cấp bằng tiến sĩ, phong phó giáo sư, giáo sư. Đó mới là vấn đề nghiêm trọng mà đến lúc cần phải lột truồng hết hàng vạn tiến sĩ, giáo sư không có năng lực gì ngoài đi mua bài báo để đối phó trong hồ sơ thăng học hàm học vị.
Tôi kiểm tra thì trong số hơn chục bài báo ấy vẫn đứng tên Đinh Công Hướng. Chỉ ghi danh cơ sở đào tạo mà Đinh Công Hướng không phải là giảng viên cơ hữu. Có lẽ số tiền thu được cũng không nhỏ, bởi nhiều trường thưởng cho một bài báo đến vài ba trăm triệu đồng. Trường hợp bán cho cá nhân, tôi tin số tiền phải nửa tỉ một bài, vì cá nhân đi mua dâm bài báo có được nhiều thứ: tiền thưởng, học hàm, học vị. Đến lúc báo chí và dư luận nên moi hết trong số cả vạn giáo sư, tiến sĩ dỏm chuyên mua dâm ấy thì may chăng giáo dục mới lành mạnh!
Chu Mộng Long
Nguồn FB

Nhận xét

Bài được quan tâm