Hát Cho Quê Hương Tôi #510 - #513

Hát Cho Quê Hương Tôi #510 - #513

Quê Hương và Con Người…


Jane Live #510: Quê Hương và Con Người…

Jane Live #511: Nuôi bọn bù nhìn không chỉ mất thời gian công sức 
và cái giá phải trả rất đắt.

Jane Live #512: Những gì bọn cs đã và đang làm 
là bằng chứng rõ nhất cho sự dối trá của cs.

Jane Live #513: Hãy ca ngợi lũ giòi…vĩ đại vinh quang…

Jane Phạm HTD Channel

Nhận xét

Bài được quan tâm