Đọc Và Suy Ngẫm - Lập Trường Và Phương Pháp Chống Độc Tài Cộng Sản Bắc Việt Của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà

Đọc Và Suy Ngẫm
Lập Trường Và Phương Pháp Chống Độc Tài Cộng Sản
Bắc Việt Của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà
Phương Nguyễn
Nhân ngày giỗ của Ngài Ngô Đình Diệm, vị tổng thống khả kính của nền Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà. Ngài là một chính trị gia đề cao tinh thần dân tộc, theo chủ nghĩa dân tộc, và ngài không chỉ thể hiện tinh thần dân tộc trong lời nói mà chính ngài thể hiện tinh thần dân tộc qua việc mặc quốc phục truyền thống trong các sự kiện lịch sử dân tộc và khi tiếp kiến các phái bộ ngoại giao nước ngoài.
Đặc biệt là di sản văn hóa giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng của nền Đệ nhất cộng hòa do Ngài gieo trồng, đơm hoa kết trái tồn tại sang cả nền Đệ nhị cộng hoà. Di sản nhân bản, dân tộc, khai phóng và tinh thần yêu nước, nhất là tấm gương chống cộng triệt để của ngài gieo trồng đã theo chân đoàn người tị nạn cộng sản dàn trải khắp năm châu bốn biển, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Thành quả của Tổng Thống Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà để lại rất phong phú, đa dạng và người viết chỉ xin mạo muội nói đến một phần nhỏ thành quả của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là:
“Lập trường và phương pháp chống độc tài cộng sản Bắc Việt của đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà”.
Nhắc đến thành quả của nền Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà như là nén hương lòng gửi đến vị tổng thống khả kính của nền đệ nhất cộng hoà đã một thời chiến đấu chống cộng sản bảo vệ miền nam tự do.
Tổng thống Ngô Đình Diệm khi lãnh đạo chính phủ đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà đã nói rằng:
Chế độ thuộc địa đã chấm dứt, muốn toàn dân toàn tâm, toàn ý chống cộng cứu nước thì chính quyền miền nam Việt Nam phải hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào Pháp và phải thoát khỏi những ảnh hưởng của Pháp”.
“Nếu cộng sản thắng thì quốc gia Việt Nam bị tiêu diệt và biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa cộng sản. Toàn dân Việt Nam sẽ phải mãi mãi sống dưới ách cai trị độc tài của bọn vong bản vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc”. (Tổng thống Ngô Đình Diệm)
Do đó, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý truất phế quốc trưởng Bảo Đại lên làm tổng thống, nắm quyền cai trị đất nước, Ngài Ngô Đình Diệm bày tỏ lập trường chống cộng triệt để và sử dụng các phương pháp cứng rắn chống Việt cộng nằm vùng ở miền Nam được sự hỗ trợ của cộng sản miền Bắc. Cùng với việc lập đảng Cần Lao, lập thuyết nhân vị làm nền tảng ý thức hệ chống lại học thuyết cộng sản.
Lập trường chống cộng triệt để của Tổng Thống Ngô Đình Diệm được cụ thể hoá trong điều 7 Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956:
"Những hành vi có mục đích phổ biến hoặc thực hiện trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thái đều trái với các nguyên tắc ghi trong Hiến pháp."
Để thể hiện lập trường tận diệt cán bộ cộng sản, Ngài tuyên bố đồng tâm diệt cộng và công khai, xác định trên các phương tiện truyền thông rằng:
“Cộng sản là kẻ thù chính, phải đẩy mạnh nhiệm vụ chống cộng, nhiệm vụ phản công tiêu diệt cộng sản nằm vùng, tiêu diệt cộng sản vô thần là tối ưu, quyết tâm chống chủ nghĩa cộng sản tới cùng.”
Không chỉ chống cộng bằng những tuyên bố trên truyền thông báo chí, Tổng Thống Ngô Đình Diệm còn phát động chiến dịch tố cộng, diệt cộng, tổ chức liên gia phòng vệ chống cộng và ban hành luật 10/59 có nội dung chính như sau:
“Trừng phạt sự phá hoại, sự xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sinh mạng và tài sản của nhân dân và thiết lập toà án quân sự đặc biệt...
Những ai vi phạm sẽ bị phạt tử hình hoặc chung thân và sẽ bị tịch thu toàn bộ hoặc một phần tài sản…”
Bên cạnh phong trào tố cộng, diệt cộng tổ chức liên gia phòng vệ chống cộng và bạn hành luật 10/59 là các phương pháp chống cộng mang tính khoa học. Chính phủ đệ nhất Việt Nam cộng hoà còn đề ra quốc sách ấp chiến lược nhằm tách rời phiến quân cộng sản ra khỏi người dân nông thôn và hạn chế cộng sản xây dựng cơ sở hoạt động phá hoại nhằm ngăn chặn người dân bị Việt cộng ép buộc phải tiếp tế cho chúng. Ấp chiến lược còn là đơn vị cho quân địa phương có công sự phòng ngự, chiến đấu và là phương pháp cô lập, tiêu diệt phiến quân cộng sản đã thành công ở Mã Lai Á.
Song song đó, chính phủ đệ nhất Việt Nam Cộng hoà thực hiện chính sách chiêu hồi, kêu gọi những người lầm đường đi theo cộng sản, hoạt động bí mật hồi chánh, ly khai, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, trở về với chính nghĩa quốc gia.
Đọc lại lịch sử cận đại và nghe những nhân vật lịch sử còn sống kể lại để thấy lập trường chống cộng của Ngài Tổng Thống Ngô Đình Diệm và phương pháp chống cộng của nền Đệ nhất cộng hoà giúp chúng ta thấy rằng, lập trường và phương pháp chống cộng khoa học, triệt để của nền Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn là bài học giá trị, hữu ích cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản, xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.
Kết thúc bài viết ngắn này, thay cho nén hương lòng tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người yêu nước có tinh thần dân tộc, có tài có đức, một trăm năm nữa chưa chắc Việt Nam đã có người thứ hai. Kẻ hậu sinh, hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà nguyện noi theo gương chống cộng của ngài và sẽ quyết tâm chiến đấu cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng diệt cộng cứu nước, cứu nguy dân tộc.

Phương Nguyễn
Nguồn FB

Bài Liên Quan:

Tưởng Niệm Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa - 26/10/1955 (Yến Ngọc Hải Âu)

TRANG THƠ NHẠC VĂN CHƯƠNG ĐIỆN ẢNH TIẾU LÂM 159 (Hoàng Trường Sa)

Viết cho ngày Quốc Khánh lần thứ 68 của nước Việt Nam Cộng Hòa (Cầu Muối Quang)

- Diễn Đàn Trái Chiều - BÀI 305: Nhìn Lại Lịch Sử: Đệ Nhất Cộng Hòa (Vũ Linh)


-  Tinh Thần Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Trần Thanh Tôn & Phan Tấn Chinh)
Nhận xét

Bài được quan tâm